Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου έχει υπογράψει Mνημόνιο Συνεργασίας με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο του έργου Solidarity Network Nicosia in Action (NicInAct) που στόχο έχει την ολιστική αντιμετώπιση

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου, σε συνεργασία με την Infocredit Professional Education, παρουσίασε την διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Από τη θεωρία στην πράξη της διαμεσολάβησης: Βέλτιστες πρακτικές και λάθη προς αποφυγή

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών Κύπρου Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Επίλυση Διαφορών και Συγκρούσεων σε Οικογενειακές Υποθέσεις» που διοργανώθηκε στις 14 Απριλίου 2021 στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία,

Πρώτος Διεθνής Διαγωνισμός Συγγραφής Ενημερωτικού Σημειώματος για Διαμεσολάβηση Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές νομικής Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου στηρίζει τo Weinstein International Foundation (WIF) και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στον

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Η σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στη διαμεσολάβηση» Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου οργάνωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο, «Η σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στη