ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η Διαμεσολάβηση διδάσκεται σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και ως διαδικασία τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης· λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που έχει τόσο ως αυτόνομη διαδικασία όσο και σε σύγκριση με άλλες μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Ως εκ τούτου το επάγγελμα του Διαμεσολαβητή γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε κάθε επαγγελματικό κλάδο.

Μερικά από τα οφέλη της Διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν:

 • την κατανόηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των εμπλεκομένων,
 • την αμοιβαία νίκη και ικανοποίηση με την κατάληξη σε λύση που πηγάζει από τα ίδια τα μέρη,
 • την αμεροληψία του Διαμεσολαβητή,
 • την εθελοντικότητα και εμπιστευτικότητα της διαδικασίας,
 • την ταχύτητα επίλυσης του προβλήματος,
 • το χαμηλό οικονομικό κόστος,
 • το χαμηλό συναισθηματικό κόστος,
 • την αποφυγή της εχθρότητας που δημιουργείται από τη δικαστική διαδικασία,
 • τις απεριόριστες εφαρμογές της Διαμεσολάβησης και πολλά άλλα.
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Διαμεσολάβηση είναι η καλύτερη επιλογή στις περιπτώσεις που:

 • τα μέρη θέλουν να επιλύσουν τις διαφορές τους σε συναινετικό κλίμα, μακριά από μια δικαστική διαμάχη
 • τα μέρη σχετίζονται με συγγένεια ή εξ επιλογής
 • υπάρχουν έντονα συναισθήματα με μέτριο συγκρουσιακό βαθμό
 • ο ένας δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τον άλλο μόνος του
 • υπάρχει πίεση από το περιβάλλον για συμβιβασμό
 • υπάρχει καταληκτική ημερομηνία επίλυσης της σύγκρουσης
 • η οικονομική επιβάρυνση είναι δυσανάλογη προς το διακύβευμα
 • ο τύπος της διαφοράς δεν είναι ξεκάθαρος από νομικής πλευράς
 • υπάρχουν πολλά θέματα για διαχείριση
 • απαιτείται απόλυτη εχεμύθεια
 • υπάρχει σχετική ισορροπία ισχύος μεταξύ των μερών
 • επηρεάζονται πολλά άτομα