Ο Σύνδεσμος, μέσω των μελών του που είναι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στην διαμεσολάβηση.

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Ενημερωτικό σεμινάριο μερικών ωρών όπου οι συμμετέχοντες έχουν μια ικανοποιητική ενημέρωση ως προς το τι είναι η φιλοσοφία της ειρηνικής επίλυση διαφορών και της διαμεσολάβησης, καθώς και ποιες οι εφαρμογές της.

>  Εισαγωγικό σεμινάριο 10 ωρών όπου τα ως άνω παρουσιάζονται με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και επιπλέον παρουσιάζεται μια εικονική περίπτωση.

>  Εισαγωγικό σεμινάριο 20 ωρών όπου προσφέρονται οι βασικές γνώσεις της διαμεσολάβησης με εικονικές προσομοιώσεις περιπτώσεων.

>  Πλήρης εκπαίδευση 40 ωρών στη διαμεσολάβηση, που περιλαμβάνει επιπλέον εξάσκηση σε εικονικές περιπτώσεις και απόκτηση πιστοποιητικού από το Σύνδεσμο.