ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Το εύρος των περιπτώσεων συγκρούσεων ή διαφορών που μπορούν να επιλυθούν μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι μεγάλο. Τα μέλη του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές οι οποίοι στο σύνολο τους μπορούν να καλύψουν όλων των τύπων συγκρούσεις ή διαφορές.

Πιο κάτω παρατίθενται κάποιες από τις βασικότερες κατηγορίες εφαρμογής της Διαμεσολάβησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες, καθώς και άλλες εφαρμογές της Διαμεσολάβησης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Σύνδεσμο.