ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου (ΣΔΚ) ιδρύθηκε το 2000 με την επωνυμία Σύνδεσμος Επίλυσης Διαφορών, και αργότερα μετονομάσθηκε σε Σύνδεσμο Διαμεσολάβησης Κύπρου μετά από ειδική έγκριση του Εφόρου Σωματείων.  Ιδρυτικά του μέλη ήταν άτομα που είχαν τύχει κατάρτισης στη Διαμεσολάβηση και επεδείκνυαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προώθηση εναλλακτικών (εξωδικαστικών) μεθόδων ειρηνικής επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων.  Η αλλαγή στην επωνυμία του Συνδέσμου σε Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών Κύπρου ψηφίστηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 27 Απριλίου 2017.

Όραμα και  Στόχοι του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου

Το Όραμα του ΣΔΚ, όπως αυτό καθορίστηκε κατά την ίδρυσή του και παραμένει αναλλοίωτο μέσα στον χρόνο,  είναι η συμβολή του Συνδέσμου στη δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας διαμέσου της φιλοσοφίας της Διαμεσολάβησης.  Κύρια προτεραιότητα του Συνδέσμου αποτελεί η διάδοση της φιλοσοφίας της Διαμεσολάβησης μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, ενημερωτικών συναντήσεων και άλλων δραστηριοτήτων. .

Ο ΣΔΚ στοχεύει να είναι ένας ανεξάρτητος και ενθουσιώδης Σύνδεσμος, με τοπική και διεθνή παρουσία και αναγνώριση, που να διασφαλίζει την ποιοτική παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών, μέσω άριστα εκπαιδευμένων επαγγελματιών διαμεσολαβητών.

Σκοποί

Οι κύριοι σκοποί του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου, όπως αυτοί καθορίζονται στο Καταστατικό Ίδρυσής του είναι:

  1. Η προώθηση της έγκρισης Νομοθεσίας που να κατοχυρώνει και να ενθαρρύνει την εφαρμογή του θεσμού της Διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών.
  2. Η προαγωγή του θεσμού της Διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών και / ή συγκρούσεων μεταξύ ατόμων και / ή οργανωμένων συνόλων και / ή κοινοτήτων, οφειλόμενων σε οικογενειακούς, οικονομικούς, ή  επαγγελματικούς λόγους, ή λόγους θρησκείας, γλώσσας, εθνικότητας ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους.
  3. Η εφαρμογή του θεσμού της Διαμεσολάβησης για καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ ατόμων και/ή ομάδων και/ή κοινοτήτων, για μείωση της έντασης των διαφορών και πιθανόν συγκρούσεων, με απώτερο σκοπό την ειρηνική τους επίλυση.

Η εκπαίδευση Διαμεσολαβητών και η συνεχής αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων με σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια. Για τους σκοπούς εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται έμπειροι εκπαιδευτές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Κρίγγου

Αντιπρόεδρος: Μελίνα Καραολιά

Ταμίας: Νίκος Ιωάννου

Γραμματέας: Τάσος Χοβαρδάς

Β. Γραμματέας: Ηρώ Μιχαήλ

Μέλος: Αβραάμ Χατζητζιοβάννης

Μέλος : Λουκάς Μαυροκορδάτος