Τα πλεονεκτήματα της κοινοτικής διαμεσολάβησης αναγνωρίστηκαν από την Κυβέρνηση Κάρτερ στις ΗΠΑ από το 1970. Έκτοτε άρχισαν να δημιουργούνται κέντρα κοινοτικής διαμεσολάβησης σε πολλές πόλεις και κοινότητες. Στην Αγγλία παρατηρείται αύξηση των παραπομπών πέραν του 20% ετησίως. Πρακτικά, τέτοια κέντρα μπορούν να χειριστούν όλων των τύπων τις διαφορές όπως μεταξύ:

  • Γείτονας με γείτονα.
  • Ένοικος με ιδιοκτήτη.
  • Οφειλέτης με χρεώστη.
  • Έμπορος με καταναλωτή.
  • Κτηματικές διαφορές, κλπ.

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου δέχεται παραπομπές από διάφορες πηγές όπως οργανώσεις, άτομα, κοινότητες. Βασικός παράγοντας επιτυχούς έκβασης είναι να υπάρχει διάθεση για συμβιβασμό δια μέσου της αρχής της αμοιβαίας νίκης, αλλά και της καλής γειτονίας.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος μπορεί να εκπαιδεύσει ομάδες ατόμων όπως υπαλλήλους δήμων ή τμημάτων Υπουργείων, με όλα τα επακόλουθα πλεονεκτήματα για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και για την επίλυση ενδο-υπηρεσιακών προβλημάτων.

Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκωσίας σε δημοσιογραφική διάσκεψη του την 1η ημέρα Νοεμβρίου 2016 ανακοίνωσε την πιλοτική λειτουργία της Πύλης Διαμεσολάβησης Λευκωσίας για κοινοτικές διαφορές. Στην δημοσιογραφική διάσκεψη συμμετείχε με χαιρετισμό και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου, κ. Λουκάς Α. Μαυροκορδάτος.