Έχει λεχθεί ότι οι μεγαλύτερες έχθρες δημιουργούνται μεταξύ συγγενών παρά μεταξύ ξένων. Η ύπαρξη της συγγένειας, οι καθημερινές προστριβές μελών της οικογένειας, η επιδίωξη μεριδίου από την περιουσία ή άλλη κοινή κτήση, και τα επακόλουθα αρνητικά έναντι αλλήλων συναισθήματα δηλητηριάζουν, συχνά ανεπανόρθωτα, τις σχέσεις μεταξύ συγγενών. Ιδιαίτερα στη περίπτωση των διαζυγίων, τα ζητήματα που συνήθως προκύπτουν οδηγούν σε αλλεπάλληλες κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον αλλήλων. Σε πολλές χώρες υπάρχει παρότρυνση εκ μέρους των δικαστηρίων ώστε οι οικογενειακές διαφορές να λύνονται δια μέσου της διαμεσολάβησης.

Στην Κύπρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ‘Ο Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος’˙ νομοσχέδιο του οποίου συζητείται στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου μετέχει ενεργά στις συζητήσεις με εκπρόσωπό του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης μπορούν να διευκρινιστούν ή να τύχουν διαχείρισης ποικίλα οικογενειακά θέματα, όπως:

  • Κατά πόσο μπορεί ο γάμος ή η σχέση να διασωθεί.
  • Το διαζύγιο ή ο χωρισμός,
  • Θέματα διαμονής και/ή κηδεμονίας των παιδιών,
  • Επικοινωνία με τα παιδιά,
  • Θέματα οικονομικά/περιουσιακά,
  • Θέματα κατοικίας/διαμονής (ποιος μένει πού),
  • Γονική ευθύνη,
  • Ο ρόλος των πεθερικών και άλλων συγγενών.