ΥΠΟΓΡΑΦΗ MΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ MΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου έχει υπογράψει Mνημόνιο Συνεργασίας με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο του έργου Solidarity Network Nicosia in Action (NicInAct) που στόχο έχει την ολιστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μέσω της δικτύωσης, της ανταλλαγής πληροφόρησης, ιδεών και συνεργασίας και την από κοινού διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Admin