Η σχολική διαμεσολάβηση υπήρξε το αποτέλεσμα της επιτυχίας της κοινοτικής διαμεσολάβησης στις ΗΠΑ, και διαδόθηκε ευρέως από τη δεκαετία του ‘80. Στόχος ήταν η καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης βίας στα σχολεία.

Συνίσταται στην εισαγωγή του θεσμού στο σχολικό περιβάλλον με την εκπαίδευση στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης διαφορών δια μέσου της διαμεσολάβησης, περιλαμβάνοντας την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων. Εκτός από την εκπαίδευση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, υπάρχει ειδική εκπαίδευση ομάδων μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ώστε να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ των συμμαθητών τους (peer mediation).

H μέχρι τώρα εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ ενθαρρυντική. Στα χιλιάδες σχολεία της Αμερικής που εφαρμόζεται παρατηρείται μείωση της βίας μέχρι και 70%.

Εκπαιδευτικοί, μέλη του Συνδέσμου μας, ήδη εκπαιδεύουν μαθητές και καθηγητές σε διάφορα σχολεία της Κύπρου. Στόχος μας είναι η εισαγωγή προγραμμάτων διαμεσολάβησης σε όλα τα σχολεία.